Matematinis maratonas: gauk 1000 eurų premiją!
Viskas labai paprasta

Išspręsk pateiktą atrankinę užduotį, nufotografuok arba nuskenuok sprendimą bei atsakymą ir nurodytu el. paštu išsiųsk, nurodydamas savo vardą, pavardę, klasę ir el. pašto adresą.

Įvykdžius atrankinę užduotį nuo rugsėjo 25 d. iki spalio 23 d. imtinai kiekvieną pirmadienį į nurodytą el. paštą gausi po vieną uždavinį, kurio sprendimą ir atsakymą turėsi nusiųsti žaidimo taisyklėse nurodytu el. paštu.

Spalio 23 d. svetainėje www.egzaminatorius.lt paskelbsime pusfinalio dalyvius.

Kas gali dalyvauti žaidime?

Visi mokiniai, užsiregistravę ir išsprendę atrankinę užduotį.

Atrankinė užduotis

Pirmasis turistas iš miesto A išvyko į miestą B.

Tuo pačiu metu antrasis turistas iš miesto B išvyko į miestą A tuo pačiu keliu.

Po to, kai jie susitiko, pirmasis turistas į miestą B nuvyko per dvi valandas, o antrasis turistas į miestą A nuvyko per pusę valandos.

Kiek kartų antrojo turisto vidutinis greitis buvo didesnis už pirmojo turisto vidutinį greitį?

Kur siųsti atrankinės užduoties sprendimą bei atsakymą ir visas kitas vėliau atsiųstas užduotis?

broburg14@gmail.com

Koks prizas?
Prizai!
Konkurso „Matematinis maratonas“ taisyklės:
 • Konkurso „Matematinis maratonas“ (toliau tekste – Konkursas) organizatorius yra UAB „E. mokykla“, įmonės kodas 303029857, buveinės adresas Kareivių g. 11B, Vilnius (toliau tekste – Organizatorius).
 • Konkursas vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo 2017 m. rugsėjo 18 d. iki 2017 m. gruodžio 20 d. imtinai.
 • Konkurse gali dalyvauti mokiniai, užsiregistravę ir išsprendę atrankinę užduotį.
 • Konkurse negali dalyvauti UAB „E. mokykla”, UAB „Tavo mokykla“ darbuotojai, jų šeimų nariai bei giminės.
 • Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, Egzaminatorius.lt aplinkoje turi atlikti šiuos veiksmus:
 • Išspręsti atrankinę užduotį ir nurodytu el. paštu nusiųsti uždavinio sprendimą, atsakymą, nurodant savo vardą, pavardę, klasę ir el. pašto adresą.
 • Nuo rugsėjo 18 d. iki spalio 23 d. imtinai kiekvieną pirmadienį Konkurse užsiregistravę mokiniai, nurodytu el. paštu gaus po vieną uždavinį, kurio sprendimą ir atsakymą turės nusiųsti nurodytu el. paštu (broburg14@gmail.com).
 • Iki spalio 22 d. užsiregistravę ir atrankinę užduotį išsprendę mokiniai, visas kitas Konkurso užduotis gali išspręsti ir uždavinių sprendinius su atsakymais nusiųsti iki spalio 23 d.
 • Spalio 23 d. svetainėje www.egzaminatorius.lt bus paskelbti pusfinalio dalyviai. Pusfinalio dalyviai bus informuoti asmeniškai apie teisę toliau dalyvauti konkurse. Ir toliau nurodytais pašto adresais jie gaus užduotis, kurių sprendimus ir atsakymus siųs nurodytu el. paštu.
 • Gruodžio 11 d. svetainėje www.egzaminatorius.lt bus paskelbti finalininkai.
 • Finalo konkursas vyks gruodžio 20 d. Vilniuje, Kareivių g. 11. Mokinių kelionių į finalą išlaidos Organizatorių bus kompensuojamos. Skirtingų klasių mokiniai rungsis skirtingose grupėse.
 • Prizai: Auksinė premija – 1000 eurų, dvi sidabrinės premijos po 500 eurų, ir trys bronzinės premijos po 300 eurų. Visi finalininkai gaus pasirinkto EGZAMINATORIAUS dalyko prenumeratą.
 • Visuose konkurso etapuose abiturientų sprendimai bus vertinami 0, 1 arba 2 balais. 9-11 klasių moksleivių įverčiai bus dauginami iš atitinkamo koeficiento.
 • Tuo atveju, jeigu laimėtojas atsisakys priimti Prizą, jis liks Organizatorių fonde.
 • Konkurso Prizai bus įteikiami Konkurso finalo metu – gruodžio 20 d.
 • Konkurso dalyviai, registruodamiesi Konkurse ir pateikdami savo asmens duomenis, patvirtina, kad sutinka, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi Konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šių taisyklių nustatyta tvarka.
 • Konkurso metu surinktų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra Organizatorius. Konkurso dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenys gali būti pateikiami UAB „Tavo mokykla“, kuriai susitarimo su Organizatoriumi pagrindu pavedama vykdyti dalį su Konkurso organizavimu susijusių funkcijų.
 • Konkurso metu surinkti asmens duomenys bus tvarkomi Konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais bei saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.
 • Konkurso dalyviai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.
 • Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai keisti Konkurso taisykles ar nutraukti Konkursą bet kuriuo momentu, apie tai informuodamas interneto tinklalapyje www.egzaminatorius.lt.
 • Visus skundus, susijusius su Konkursu, nagrinėja Organizatorius. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti raštu ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 30 d., adresu Kareivių g. 11B, Vilnius, LT-09109.
 • Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos. Skundą padavusiam asmeniui nesutinkant su Organizatoriaus sprendimu dėl jo paduoto skundo arba Organizatoriui neišnagrinėjus skundo per nustatytą terminą, skundą padavęs asmuo turi teisę kreiptis į kompetentingas valstybės institucijas.
 • Visi asmenys, dalyvaujantys Konkurse, patvirtina, kad sutinka su šiomis Konkurso taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.
Išbandyk Egzaminatorius.lt